Finské odbory dospěli k závěru, že v těch firmách, kde je povoleno spaní v pracovní době má tato neobvyklá aktivita prospěch pro produktivitu zaměstnanců a také finanční situaci dané společnosti…

V Helsinkách se usadila nová móda: spát přes pracovní čas! Tento čas strávený spaním jim dokonce proplatí! Některé firmy dokonce najímají specialisty, kteří organizují firemní přestávky, pomáhají relaxovat a naladit se na meditaci…

Pokračování na další straně …